• ماشین آلات ورق کروگیت در انواع E , C , B تا عرض ۱۶۰۰ میلی متر
• ماشین چاپ و تولید کارتن TCY جهت تولید کارتن های بزرگ
• ماشین چاپ و تولید کارتن JS جهت تولید کارتن های متوسط و کوچک با سرعت بالا
• انواع ماشین آلات دایکات مسطح
• دایکات روتاری
• منگنه نیمه اتوماتیک جهت دوخت در محل اتصال
• لب چسب اتوماتیک جهت اتصال کارتن ها